ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน Click here to register
หรือ QR CODE

*ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผลการสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2562

รายงานปี 2560 Click Download
รายงานปี 2561 Click Download
รายงานปี 2562 Click Download

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

  • (054)237399 ต่อ 6001-2 ,1705
  • http://www.facebook.com/lc.lpru
  •  lc_lpru@hotmail.com