119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
(054)237399

ต่อ 6002

lc_lpru@hotmail.com.com

อีเมลล์

จันทร์-ศุกร์ 8:30-16.30

หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

บริการจากศูนย์ภาษา

เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา เป็นหน่วยงานบริการวิชาการ และเป็นศูนย์ทดสอบภาษา